Obdrž 135CZK k přivítání! Začni sledovat a užij si 135CZK NYNÍ a mnoho dalších skvělých nabídek.
Politika cookies v 500Cosmetics

V 500Cosmetics používáme cookies, které slouží ke zlepšení služeb a poskytují uživateli kvalitní zkušenost při navigaci. Chceme přesně a jasně informovat o cookies, které používáme, jejich účelu, typu souborů cookies a jak můžete cookies nakonfigurovat nebo zakázat.

Co je cookie a k čemu slouží?

"Cookie" je malý soubor, který je uložen v počítači uživatele, tabletu, chytrém telefonu nebo v jiném zařízení poskytující informace o navigaci. Soubor "cookie" všech našich uživatelů pomáhá vylepšit naše webové stránky. Cookies umožňují sledovat, které stránky jsou užitečné, které ne a co by se dalo zlepšit. Cookies jsou nezbytné pro provoz internetu, poskytují mnoho výhod při poskytování interaktivních služeb, což usnadňuje navigaci a použitelnost našich webových stránek. V žádném případě cookies nepoškozují váš počítač či telefon. Cookies nám pomáhají odhalit a odstranit chyby vzniklé na našich stránkách.

Jaké typy cookies používáme?


ROZDĚLENÍ PODLE SUBJEKTU, KTERÝ SPRAVUJE:

  • Session cookies: Jsou ty, které se aktivují dočasně, pouze po dobu, kdy uživatel aktivně sdílí stránku web. Tyto cookies se neukládají ve vašem počítači. Informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookies se používají k analýze návštěvnosti na našem webu. To nám umožňuje poskytovat lepší zkušenosti uživatele, zlepšení obsahu a snadnosti použití webu.
  • Persistent cookies: Jsou ukládány ve vašem počítači pokaždé, kdy navštívíte naše stránky. Každý web má uloženo datum, do kdy se mohou tyto cookies používat. Po uplynutí nastaveného datumu se cookies automaticky odstraňují. Tyto cookies obecně používáme k usnadnění nákupu a registračních služeb.


ROZDĚLENÍ PODLE DÉLKY AKTIVACE:

  • Cookies сессии: временные cookies, что пребывают в архиве cookies твоего поиска до тех пор, пока ты не покинешь web-страницу, так как ничего не остается зарегистрировано на жестком диске Вашего компьютера. Информация, полученная посредством этих cookies, служит для того, чтобы проанализировать посещение web-страницы. Со временем, это позволяет нам предоставлять лучший сервис, улучшить содержание и облегчить использование нашей страницы.
  • Настойчивые Cookies: сохраняются на жестком диске и нашей web-странице,и считывает их каждый раз, когда Вы реализуете новый визит. Обычная  web-страница обладает определенной конечной датой. Эти cookies прекращают свое функционирование после этой даты. Эти cookies мы используем, обычно, чтобы облегчить сервисы покупки и регистрации.


ROZDĚLENÍ PODLE UČELU:

  • Technické cookies: Jsou ty, které jsou potřebné při navigaci a slouží k dobrému fungování našich webových stránek. Dovolují kontrolovat návštěvnost a komunikaci mezi jednotlivými daty a dále dovolují realizovat objednávky a jejich nákup, používat zabezpečovací elementy, ukládat obsah, sdílet videa či sdílet obsahy v sociální síti.
  • Adaptation cookies: Jsou ty, které umožňují přístup ke službě s předdefinovanou funkcí nabízí celou řadu kritérií, jako je jazyk, typ prohlížeče, přes který máte přístup ke službě, konfiguraci místa, kde máte přístup k službě atd.
  • Analysis cookies:Jsou ty, které umožňují kvantifikovat počet uživatelů, měřit statistickou analýzu využívání poskytovaných služeb ze strany uživatelů. Provádí se analýza navigace po stránkách s cílem zkvalitnit nabízené služby a vylepšit nabídku.
  • Reklamní cookies: Jsou ty, které dovolují co nejefektivněji využívat reklamní prostory, aplikovatelné na našich stránkách.
  • Behaviour advertising cookies: Tyto cookies ukládají informace o chování uživatelů. Díky nim můžeme sledovat návyky navigace na internetu a umožnit nastavení reklamy podle profilu navigace.

 

Účel použitých cookies:

В продолжении подробно описываем cookies, использованные на нашей web-странице и их конечные цели.

- Google Analytics (http://www.google.com/analytics) -> Používá se k analýze chování uživatelů v rámci webu (_utma, _utmb, _utmc, _utmz)
- Google Adwords (http://www.google.es/ads/adwords) -> Používá se pro statistické účely, pro klienty, kteří pocházejí z on-line reklam.
- Bing Ads (http://advertise.bingads.microsoft.com) -> Používá se pro statistické účely, pro klienty, kteří pocházejí z on-line reklam.
- NaturalRevenue (http://naturalrevenue.com) -> Používá se pro statistické účely, pro klienty, kteří pocházejí z on-line affiliate reklamy. (PAPVisitorId, PAPCookie_FirstClick, PAPCookie_LastClick, PAPCookie_Sale)
- iAdvize (http://www.iadvize.com) -> Slouží k zobrazení doplňkových informací  a k zlepšení uživatelského komfortu.
- VERO (https://www.getvero.com) -> Používá se k analýze chování uživatelů v rámci webu (_vero_visit, _veroc, _vero1, _vero2)

Jak nastavit a nebo zakázat vaše cookies?

Ve vašem internetovém prohlížeči máte možnost povolit, blokovat nebo odstranit naistalované cookies. V případě, že nechcete cookies ve vašem prohlížeci instalovat, můžete si zablokovat přístup k některé ze služeb a vaše zkušenost na našich webových stránkách může být méně uspokojivá.

Svolení

V 500Cosmetics neuchováváme osobní údaje  našich návštěvníků, s výjimkou IP adresy dle výše uvedeného popisu. A s vyjímkou dobrovolné registrace na nákup produktů a služeb, které nabízíme, nebo v případě, že chcete dostávat informace a aktuálních slevách či akcích.

V případě navigace a využití našich stránek dáváte souhlas k využití výše uvedených cookies a souhlasíte s podmínkami obsaženými v Politice Cookies.